Niniejsza strona internetowa należy do spółki pod firmą FAKTORAMA sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 i ust. 8a w zw. z art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 401 500 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 153 akcjonariuszy
  • 401 500 PLN kwota zbiórki
  • 12,74 % procent oferowany
  • 55 PLN cena akcji
  • 7 300 liczba akcji
  • 01.10.2016 data zakończenia

Dołącz do największej platformy finansowania faktur w Polsce!

Od 3 lat zmieniamy oblicze polskiego rynku faktoringu, zamieniając faktury na gotówkę w ciągu jednego dnia. Dołącz do największej i najszybciej rozwijającej się platformy finansowania faktur w Polsce. Dzięki Tobie zapewnimy tysiącom małych firm w Polsce dostęp do elastycznego produktu finansowego.

Sfinansowanie na platformie Faktorama faktur o wartości 40 mln zł, ze średnią stopą zwrotu 27% p.a. potwierdza nasz model biznesowy i zasadność inwestycji.

Akcjonariusze