Home » АБВ на правото на Европейския съюз by Клаус-Дитер Борхарт
АБВ на правото на Европейския съюз Клаус-Дитер Борхарт

АБВ на правото на Европейския съюз

Клаус-Дитер Борхарт

Published 2011
ISBN :
ebook
152 pages
Enter the sum

 About the Book 

В  „АБВ на правото на Европейския съюз“ са отчетени измененията, въведени с Договора от Лисабон. С изключение на определени цитати или откъси, в които историческият контекст налага използването на други източници, цитираните разпоредби са взети от консолидираните текстове на европейските договори (Официален вестник на Европейския съюз C 83, 30 март 2010 г.). Информацията в настоящото издание отразява ситуацията към март 2010 г.